Анубиасы / Anubias

04.01.2011

Hybrid anubias caladiifolia гибрид Анубиаса каладифолия

 

Анубиас каладифолия x глабра Анубиас каладифолия x глабра Анубиас каладифолия x глабра

 

Anubias cv. Cagla Anubias cv. Cagla Anubias cv. Cagla Anubias cv.

 

Анубиас бартери каладифолия x глабра Анубиас бартери каладифолия x глабра Анубиас бартери каладифолия x глабра

 

Anubias barteri caladiifolia x glabra Anubias barteri caladiifolia x glabra Anubias barteri caladiifolia x glabra

 

Inflorescence Anubias barteri caladiifolia x glabra Inflorescence Anubias barteri caladiifolia x glabra Inflorescence Anubias barteri caladiifolia x glabra

 

Inflorescence Anubias barteri caladiifolia x glabra

 

Spadix Anubias barteri caladiifolia x glabra Spadix Anubias barteri caladiifolia x glabra Spadix Anubias barteri caladiifolia x glabra